Pro studenty standardních kurzů a minikurzů

Podrobné informace pro standardní kurzy a minikurzy 2018
www.bb-kurzy.cz - 603868460

 

KDY SE KURZY KONAJÍ (A KDY NE)

 

letní pololetí 2018

12.2. - 15.6.2018


Semestrální výuka má osmnáct týdnů. Státní svátky se nenahrazují. Školné je jednotné bez ohledu na počet státních svátků.

 

LS 2018

 

Individuální studenti mají svůj vlastní řád.
Kurzy pro dospělé a děti se nekonají v státní svátky, o jarních prázdninách pro Prahu Zbraslav, ani ve dnech ředitelského volna pro ZŠ Hauptova.

 

ADRESA KURZŮ

 

Kurzy se konají na adrese: Hauptova 591, 156 00 Praha (Zbraslav).

Dovnitř se dostanete dřevěnými vraty (naproti Patiu), za nimi jsou prosklené dveře a u nich zvonek BBkurzy (pracuje se na něm, pokud ještě není, vyčkejte, lektor dorazí).

 

Všechny učebny se nachází v přízemí vlevo.

 

Svou učebnu se dozvíte emailem či sms několik dnů před zahájením výuky.

 

ÚHRADA VÝUKY + PŘIHLÁŠKA
 

Výuku uhraďte před začátkem výuky převodem na účet č.: 172 09 110 93, kód banky: 0800. Jako variabilní symbol uveďte prosím vaše telefonní číslo. Do předmětu pak vaše příjmení + typ kurzu (kupř. Nováková+standart, Nováková+mini). Po dohodě lze výuku uhradit i hotově.
 

Máte-li zájem o fakturu, předem prosím o tomto informujte BH a zašlete náležité fakturační údaje.
Součástí přihlášení je i přihláška, napište si o ní, pošlu vám ji. Je možno ji vyplnit a přinést osobně nebo ji po vyplnění poslat emailem.

 

BEZ UHRAZENÍ ŠKOLNÉHO A ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY NENÍ PŘIHLÁŠENÍ DOKONČENO.
 

Nepřenosné je místo v kurzu i školné (tj. nemůže za vás chodit někdo jiný, když vy nemůžete).

 

CENÍK KURZŮ
 

Ceny kurzů  jsou následující:
 

kurz pro dospělé s ČL (1x90) = 2600 kč/semestr
kurz pro dospělé s RM (1x90) = 2800 kč/semestr
kurz AJ pro dospělé (1x60) = 1800 kč/semestr

kurz AJ pro dospělé s RM (1x60) = 2000 kč/semestr

 kurz AJ pro děti (1x60) = 1700 kč/semestr (s učebnicí), 1800 kč/semestr (bez učebnice)

kurz AJ pro děti (1x45) = 1300 kč/ semestr (s učebnicí)
 

 SLEVA

Sleva školného ve výši 10 procent se poskytuje pokračujícím studentům, kteří kurzovné uhradí nejpozději do daného data. Po tomto datu NEBUDE POSKYTOVÁNA SLEVA ŽÁDNÝM STUDENTŮM A STUDENT UHRADÍ KURZOVNÉ V PLNÉ VÝŠI.

Pokud se o slevu nepřihlásíte při placení, pak o ni bohužel přicházíte. Slevy nebudou vypláceny zpětně.

Student, který si předplatí dva standardní kurzy, má nárok na slevu 10 procent druhého a dalšího kurzu (sleva z levnějšího kurzu).


Přestup do stejného typu kurzu stejné úrovně provádí pouze BH. Děje se tak však pouze tehdy, je-li v tomto kurzu volné místo.

 

STORNO KURZU, ZRUŠENÍ KURZU
 

Vrácení školného
100 % školného se vrací při zrušení kurzu školou
95 % školného se vrací při výstupu jeden pracovní den před začátkem kurzu
80 % školného se vrací, jestliže student vystoupí z kurzu do sedmi dnů od první hodiny, kterou zaplatil
50 % školného se vrací při výstupu studenta do konce září 2015.
Od října 2016 počínaje se kurzovné vrací pouze ve zvláštních případech; které to jsou, je však pouze na uvážení BH, a to výlučně na základě písemné žádosti studenta.
Přenos školného na další pololetí provádí BH do konce září 2015. Jestliže student do kurzu ani v dalším semestru nenastoupí, bude mu vráceno 50 % školného.
Nedochází-li student do kurzu déle než měsíc, aniž by uvědomil BH, lze ho v kurzu nahradit jiným studentem.
Škola přebírá odpovědnost za žáky dětských kurzů do 15 let pouze po dobu výuky. Čili nikoliv před hodinou nebo po hodině. Zda je vyzvedáváte či nikoliv nechávám na vašem uvážení. Student může být vyloučen z kurzu bez náhrady školného za ničení školního majetku či za narušování chodu výuky (bez ohledu na věk).

 

CO S SEBOU (A CO NE):-))
 

Na hodiny si přineste psací potřeby, nějaký sešítek a drobné na občerstvení (viz níže).
Během výuky je zakázáno používat mobilní telefony. Pokud bez nich nemůžete být, přepněte prosím na funkci „jednání“ či „tichý“, jistě vás jeho světélkování upozorní včas na příchozí hovor.
Na výuku není možné chodit spolu s dětmi či domácími zvířaty (výjimky se týkají pouze individuální výuky, a po předchozí domluvě). Dále prosím v hodině nekonzumujte jídlo. (Pití nealkoholických nápojů je pochopitelně dovoleno.)
Ve třídě není nutné se přezouvat. 

 

DĚTSKÉ KURZY
 

Pro děti doporučujeme přezůvky, vlastní tužky, pitíčko. Můžete přibalit i oblíbeného plyšáka:-)).

 

UČEBNICE
 

S pořízením učebnice počkejte na potvrzení kurzu. Poté si učebnici můžete/ nemusíte opatřit, je to na vás. Učebnice angličtiny (anglicko-anglické) lze objednat přes BH se slevou 10 procent. Učebnice ostatních jazyků si domluvte s relevantním lektorem. Učebnice nejsou v ceně kurzu a k jejich pořízení vás nenutíme. Vězte však, že kopie dělá lektor pouze na první dvě hodiny výuky a pak je už pořízení kopií na vás. Knihy vám bohužel domů zapůjčit nemůžeme, lektoři je potřebují vždy na místě.
 


ODPADNUTÍ VÝUKY
 

Jednou za semestr vám výuka může bez náhrady odpadnout. Toto se týká všech standardních kurzů kteréhokoliv jazyka (netýká se minikurzů). Tuto skutečnost vám sdělíme sms či e-mailem. Pokud na vás nemám číslo mobilního telefonu ani e-mail, nemůžeme bohužel ručit za to, že se toto dozvíte včas. U minikurzů jsou uskutečněny všechny lekce, které jsou zaplaceny (výuka neodpadne nebo je nahrazena).

 

NEÚČAST, NÁHRADNÍ LEKCE
 

Pokud student promešká výuku ve svém kurzu, nevzniká mu právo na její náhradu. Pokud vás čeká plánovaná neúčast na jedné či několika lekcích, je možné tyto lekce absolvovat v jiném standardním kurzu. O své neúčasti musíte dát vědět nejpozději 48 hodin před konáním vaší hodiny a o případné náhradě je vždy nutno domluvit se s BH. V případě neúčasti bohužel není možno vrátit peníze.

 

ZAKONČENÍ KURZŮ
 

V jedné z posledních hodin výuky standardních kurzů se zpravidla píše závěrečný test (neplatí pro konverzační kurzy). Jeho psaní není povinné, a není ani předpokladem k pokračování v kurzu. Po absolvování tohoto kurzu je možno na požádání vystavit studentovi certifikát (prosím, informujte rovnou BH).

 

SLUŽBY PRO STUDENTY (ČETBA, DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT, UČEBNICE, OBČERSTVENÍ, TOALETY ATD.)
 

V případě, že chcete darovat kurz svým blízkým, vystavíme vám na požádání darovací certifikát. Nejmenší hodnota certifikátu je 299 kč (lze uplatnit na kurz, učební pomůcky a další věci z nabídky).


Pokud rádi čtete nebo byste to jenom rádi zkusili, učebna disponuje knihovničkou anglické beletrie a pohádek, jsou na požádání u lektora (seznam knížek zašleme rádi emailem).

 

V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte na e-mailu: BBkurzy@seznam.cz nebo volejte: 603 868 460.