Jak kurzy začaly a kdo je vede

059

Jak to všechno začalo
 

První BBkurzy byly otevřeny v září 2005, jako první standardní semestrální kurzy pro dospělé v Praze 5 – Zbraslavi.

 

Počáteční místo konání bylo v ZŠ Hauptova, 592 na Zbraslavi. Po nějaké obě se kurzy přestěhovaly do protější budovy U Lékárny 591.

 

V září  2011 se kurzy opět vrátily do původních prostor ZŠ Hauptova 591.

 

V letech 2012-2014 jsme provozovali letní tábory pro školní děti.

 

Od r. 2012 organizujeme výuku v MŠ v Radotíně vedenou rodilými mluvčími.

 

Od r. 2015 působíme na ZŠ Radotín (výuka AJ pro 1.+2. třídu)

  

BB o sobě


Pocházím ze slovenské metropole Bratislavy. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, studium jsem si zpestřila delšími pobyty v cizích zemích. Strávila jsem rok prací a studiem v Londýně, později pak rok na studijním pobytu v rámci programu Erasmus na Technické univerzitě v německém Braunschweigu.

 

Od roku 1998 se věnuji výuce angličtiny a němčiny, přes tři roky jsem působila na jazykové škole převážně výukou dospělých.

 

V roce 2005 jsem založila BBkurzy na Zbraslavi, kde dosud vyučuji a starám se o vše další.

 

Od roku 2011 do roku 2013 jsem působila v soukromé MŠ Petrklíč v Radotíně, kde jsem vedla výuku angličtiny všech dětí (65 dítek) a taktéž paní učitelek v této školce. 

 

Od roku 2015 současně působím jako učitelka angličtiny na prvním i druhém stupni ZŠ Vladislava Vančury.

 

Mám ukončené magisterské vzdělání tří oborů: dějepisu, německého jazyka a literatury a anglického jazyka a literatury.

 

Diplomy/ certifikáty anglický jazyk:

 

státní zkouška z AJ na PedF UK Praha

FCE, CAE a CPE z obecné angličtiny

učitelská zkouška TKT

zkouška IH BET1 pro výuku obchodní angličtiny

certifikát IH CYLT pro výuku dětí 3-16 let

certifikát SEN (Special Educational Needs)
 

 

Diplomy/ certifikáty  jazyk německý:

 

státní zkouška z NJ na PedF UK Praha

 

Diplomy/ certifikáty jazyk španělský:

 

certifikát Unicert Stufe I.

 

Další:

Zkouška z překladu z německého do anglického jazyka a zkoušku z latiny.

V letech 2012 a 2016 KURZ PRVNÍ POMOCI u ČČK Praha 1.

ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE

2013-07-05-13

2006


1.4.2006 The Cambridge Day (CUP)


9.6.2006 Teaching Very Young Learners (OUP)

 

10.-14.7. 2006 Preparatory Course for the Cambridge Teaching Knowledge Test (IH)

 

2007


12.5.2007 8th AKCENT International House Prague Conference for langure teachers (AKCENT)


20.6.2007 Metodický seminář pro učitele anglického jazyka (INFOA)


26.10.2007 Business English (OUP)


28.11.2007 A journey through ages (OUP)

 

2008


11.10.2008 Teaching Business English (CUP)

 

2009


27.3.2009 Cambridge Day 2009 (CUP)

 

2010


20.2.2010 Maturita and Exams Cambridge Day 2010 (CUP)


26.8.2010 The key to Perfection (CUP)

 

2011


19.+20.11.2010 Němčina pro MŠ a předškolní zařízení – ale jak? (GOETHE-INSTITUT)


14.5.2011 Němčina jako cizí jazyk pro předškolní zařízení a na prvním stupni ZŠ (GOETHE-INSTITUT)


24.9.2011 Kinderfest mit Hans Hase (spolupráce s Goethe Institutem) (GOETHE-INSTITUT)


12.10.2011 Seminář pro učitele (MEGABOOKS)

 

2012


24.9.2012 It´s English Time – Konference pro vedoucí pracovníky a učitele MŠ (OUP)

 

2015

 

3.10.2015 - 8.2.2016  IH Certificate in Teaching Young Learners and Teenagers (IH)

 

17.10. 2015 AKCENT Conference (Akcent)

 

9.12. 2015 seminář Výzva 2016 Erasmus+ školní vzdělávání KA 1 - projekty mobility osob (MŠMT)

 

2016


26.2.2016 AGRESE A AGRESIVITA U DĚTÍ (Portál)

 


11.3.2016 HOW TO TEACH SHAKESPEARE (British Council + MŠMT)

 


19.3.2016 SPRING CAMBRIDGE DAYS (CUP)

 

20.4.2016 EFEKTIVNÍ ZAČLENĚNÍ ŽÁKA SE SVP (RYTMUS)

 

23.4.2016 MODERNÍ TRENDY VE VÝUCE JAZYKŮ (AJŠ)

 

11.5.2016 NEUKÁZNĚNÝ A NEPROSPÍVAJÍCÍ ŽÁK (INFRA)

 

16.5. - 12.8. 2016 Speciální vzdělávací potřeby žáků v hodinách angličtiny (British Council, online)

 

21.6.2016 KONFERENCE KREATIVNĚ K JAZYKOVÉ VÝUCE (DZS)

 

9.-10.9. 2016 The Ideas of the Heart of Europe (ELT Conference, ATECR)

 

6.-8.10. 2016 Mezinárodní etwinning seminář v Bratislavě (DZS)

 

15.10.2016 Five-minute activities (OUP)

 

5.11.2016 Metodický seminář etwinning pro začátečníky (NSS)

 

3.11.2016 Metodického semináře eTwinning pro pokročilé (NSS)

 

7.11.-19.12.2016 Metodika mezinárodních vzdělávacích projektů eTwinning - online kurz (DZS)

 

2017

 

24.1. 2017 Syndrom ADHD - jak pracovat s dítětem se syndromem ADHD ve školním prostředí (NIDV)

 

2.3. 2017 Základy výuky formou CLIL na ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií (Channel Crossings)

 

25.3.2017 Deutschlehrertag (SGUN)

 

7.4.2017 Teaching English: Secondary Schools - I.

 

21./22.4. 2017 Deutschunterricht mit digitalen Medien (Goethe-Institut)

 

15.5.-18.9.2017 Učitel a/nebo tablet? Mobilné technologie v jazykovém vzdělávání (NIDV)

 

28.11.2017 Vzděláváme s podporou digitálních technologií (DZS)

 

1.+2.12. Videoaufnahmen im Deutschunterricht (Goethe-Institut)

 


2018

 

29.11. 2018 Akademie programování:

Základy programování v KODU, Základy programování ve Scratchi, Základy programování Ozobotů

STIPENDIJNÍ POBYTY V ZAHRANIČNÍ

1999-2000

Roční pobyt na univerzitě v německém Braunschweigu v rámci studia D-NJ (Erasmus)

 

23.6.-6.7. 2013

Stipendijní pobyt Goethe Institutu v Německu- Schwäbisch Hall
Frühes Sprachlernen (GOETHE-INSTITUT)

 

10. - 16.7.2016

Stipendijní pobyt Goethe Institutu v Německu- Berlin
L1.4 Leben in Berlin (GOETHE-INSTITUT)